Tư vấn dùng thuốc khi xuất viện #dsbenhvienClip chia sẻ ngắn gọn cách tư vấn sử dụng thuốc cho bệnh nhân chuẩn bị xuất viện. Nội dung chính cần theo dõi gồm có:

– Kĩ năng hỏi và trình bày kiến thức về sử dụng thuốc bằng thuật ngữ đơn giản cho bệnh nhân
– Nội dung cần tư vấn cho từng thuốc. Cách phân bổ trình bày khi có nhiều thuốc cần tư vấn cùng lúc.
– Đặt vấn đề, nội dung chính, và kết thuốc buổi tư vấn.

Mọi câu hỏi các bạn để lại trong comment nhé.

Nguồn: https://happyteeth.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *