Chính sách giao hàng

Mục đích của chính sách giao hàng

Quy định chính sách giao nhận với mong muốn tạo ra các giá trị gia tăng cho sản phẩm. Khi khách hàng mua sản phẩm của Công ty TNHH Mỹ Phẩm Thảo Dược Thiên Nhiên.

Phạm vi áp dụng

 

Nội dung giao nhận sản phẩm

Trước khi vận chuyển, bộ phận giao nhận sẽ liên lạc với Quý khách hàng để hẹn thời gian, địa điểm cụ thể để giao hàng cho Quý khách hàng.