Chính sách đổi trả

Định nghĩa nhận lại hàng hóa

Công ty TNHH Mỹ Phẩm Thảo Dược Thiên Nhiên nhận lại hàng hóa đã bán lẻ cho khách hàng và thanh toán tiền lại. Hoặc đổi hàng hóa khác có giá trị tương đương hoặc có giá trị chênh lệch cho khách hàng đó.

Thời gian đổi trả hàng hóa

Khách hàng có quyền đổi sản phẩm khác hoặc trả sản phẩm và lấy lại tiền theo khung thời gian như sau:

 

Điều kiện đổi trả hàng hóa

 

Trường hợp không được chấp nhận