Đại sứ Phạm Quang Vinh: "Chuyến thăm Hoa Kỳ của Thủ tướng sẽ tạo vị thế cho Việt Nam" | VTC NowVTC Now | Đại sứ Phạm Quang Vinh cho rằng, các hoạt động của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hoa Kỳ sẽ thúc đẩy không chỉ …

Nguồn: https://happyteeth.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *