CTU | Khoa Công nghệ – Ngành Kỹ thuật điện (Chất lượng cao)Ngành Kỹ thuật điện chất lượng cao phù hợp với học sinh, sinh viên có sở thích công việc trong lĩnh vực điện năng và đặc biệt là trong môi trường cần sử dụng tiếng Anh chuyên ngành. Chương trình đào tạo vững về kiến thức với khả năng tính toán, phân tích các vấn đề thực tế thuộc chuyên ngành điện, đào tạo vững về tay nghề trong thiết kế, thi công các giải pháp thuộc lĩnh vực kỹ thuật điện, đào tạo tốt về thái độ trong ý thức kỷ luật, đạo đức và tác phong ngành kỹ thuật điện, và đào tạo thành thạo về tiếng Anh chuyên ngành trong công việc và nghiên cứu.
– Tên ngành: Kỹ thuật điện chất lượng cao
– Mã ngành tuyển sinh: 7520201C
Giới thiệu ngành chi tiết:

Nguồn: https://happyteeth.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *