Changcady và trò chơi câu cá, con cá đồ chơi biết nhảy, cá biết chạy bằng pin – Part 6Changcady và trò chơi câu cá, con cá đồ chơi biết nhảy, cá biết chạy bằng pin – Part 6

Nhà bạn Changcady có một cái bể nước , hôm nay bọn mình chơi trò chơi câu cá đồ chơi. Em cam câu được vài con. Còn Changcady câu được 2 con cá rất to. Một con là cá vàng biết nhảy, còn một con là cá biết chạy bằng pin.

Nguồn: https://happyteeth.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.