SEA Games 31 | Khánh Thi xúc động khi Phan Hiển được 3 Huy Chương Vàng

Chúc mừng ông xã và bạn nhảy đã tạo nên lịch sử mới cho Dancesport Việt Nam. Phan Hiển – Thu Hương đạt được 3 huy chương vàng ở 3 hạng mục tham gia: 5 điệu toàn năng latin, điệu đơn paso và điệu đơn jive. #SEAGames31 #dancesport #khanhthiphanhien Theo dõi thêm nhiều hoạt động…

Read More