[Tư vấn trực tuyến 2020] Số 13: Giải đáp thông tin Tuyển sinh UFM 2020

Chương trình Tư vấn trực tuyến Tuyển sinh và hướng nghiệp năm 2020 số 13 Giải đáp thông tin tuyển sinh của UFM 18g00, ngày … Nguồn: https://happyteeth.vn/

Read More

[Tư vấn trực tuyến 2022] Số 09: Ngành Kế toán – Những con số thú vị!

[Trực tiếp] Tư vấn trực tuyến 2022, Số 09: Ngành Kế toán – Những con số thú vị! – Giới thiệu chi tiết về ngành học trên – Các vị trí việc làm và tố chất của người làm nghề – Giải đáp tất cả thắc mắc liên quan đến ngành Kế toán của UFM…

Read More

TƯ VẤN TUYỂN SINH & HƯỚNG NGHIỆP NĂM 2022

TƯ VẤN TUYỂN SINH & HƯỚNG NGHIỆP NĂM 2022 — Đăng ký ngay để xem nhiều clip thú vị Nguồn: https://happyteeth.vn/

Read More

[Tư vấn trực tuyến 2022] Số 06: Ngành Kinh tế, Toán kinh tế, Luật kinh tế – Ngành học của Xu thế!

[Trực tiếp] Tư vấn trực tuyến 2022, số 06: Giới thiệu ngành Kinh tế, Toán kinh tế và Luật kinh tế – Giới thiệu chi tiết về 3 ngành học … Nguồn: https://happyteeth.vn/

Read More

[Tư vấn trực tuyến 2022] Số 01: Tuyển sinh 2022 có gì?

[Trực tiếp] Tư vấn trực tuyến 2022, số 01: Tuyển sinh 2022 có gì? – Cung cấp các thông tin tuyển sinh mới nhất của Bộ GD&ĐT – Chia sẻ chi tiết thông tin xét tuyển của trường Đại học Tài chính – Marketing năm 2022 – Giải đáp tất cả các thắc mắc 19g00…

Read More